Kronjuvelerna Villa Karlshäll

Elfviksvägen 25
181 90 Lidingö

0709208886

https://www.kronjuvelernaforskola.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan startade i renoverade lokaler 2021. Vår inriktning bygger på god hälsa, utevistelse och Montessoripedagogik.

Vi har en tydlig miljö och hälsoprofil. Vi satsar på en förskola som har en genomtänkt miljö och giftfria material. Rörelse, barnyoga och dans är dagliga inslag under barnens vecka.

Karta

Världen börjar med barnen.