Barsebäcks Montessori - Förskolan

Löddevägen 2
246 57 Barsebäck

046-15 66 51

http://www.barsebacks-montessori.se/port/forskolan/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolans verksamhet finns i Barsebäcks by, i närheten av Barsebäcks kyrka. Här går ca 100 barn i åldrarna 1,5-6 år.

Barnen är indelade i sex grupper, tre yngre- och tre äldrebarnsavdelningar. De yngre barnen är 11 barn per grupp och de äldre barnen är 22 barn per grupp. 

Karta

Världen börjar med barnen.