Förskolan Lilla Montessori

Västra Palmgrensgatan 77
426 77 Västra Frölund

031293412

https://goo.gl/maps/cXdXXs1YLkWASShW7

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan drivs av Montessoristiftelsen Hagen som bildades 1995. Här finns en avdelning med cirka 20 barn.

Förskolan saknar i skrivande stund hemsida och länken leder därför förskolans information och utvärderingar på Google Maps.

Karta

Världen börjar med barnen.