Kulladalens Montessoriförskola

Fridkullagatan 19A
412 62 Göteborg

031-188256

https://www.kulladalen.se/

Typ av skola

Beskrivning

Kulladalen är ett litet Montessoriinspirerat personalkooperativ.

Vi har 20 barn i åldrarna 1-6 år med 3 pedagoger.

Karta

Världen börjar med barnen.