Kvinnofolkhögskolans förskola

Första Långgatan 28 B
413 27 Göteborg

031-780 35 00

https://kvinnofolkhogskolan.se/forskola/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Kvinnofolkhögskolans förskola drivs som en Montessoriförskola där barnet står i centrum i en förberedd miljö. Förskolan har även ett uttalat jämställdhet/genusperspektiv på hela verksamheten.

Förskolan är mångkulturell och arbetar för att barnen skall känna sig stolta över sin identitet och sitt ursprung och att de skall bli sedda utefter de unika personer som de är.

Karta

Världen börjar med barnen.