Minne Mus Montessoriförskola

Svartviksslingan 88
167 39 Bromma

08-26 36 55

https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/minne-mus-montessoriforskola/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Minne Mus Montessoriförskola har en åldersblandad grupp med 18 barn.

Förskolan har en kokerska som lagar maten från grunden med ett ekologiskt perspektiv. Vi sätter stort värde på utomhusvistelse och ser uterummet som en naturlig del av verksamheten.

Karta

Världen börjar med barnen.