Montessoriförskolan

Artillerigatan 51 bv
114 45 Stockholm

08-667 80 82

http://www.montessoriforskolan.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Vi är en av Stockholms äldsta förskolor utvecklad ur montessoripedagogikens teorier och drivs idag som ett föräldrakooperativ med hög personaltäthet och välutbildad, engagerad personal.

Våra lokaler ligger på Östermalm, Artillerigatan 51. Huset har gamla skoltraditioner, här låg Ahlströmska skolan i början av 1900-talet innan de fick större lokaler tvärs över gatan, nuvarande Carlssons Skola.

Barngruppen är liten, max 21 barn 1-5 år och personaltätheten hög med 6 pedagoger som arbetar på hel- och deltid. Av dessa är förnärvarande 3 utbildade förskollärare och 1 dessutom montessorilärare.

Karta

Världen börjar med barnen.