Montessoriförskolan Planeten

Söderberga allé 28
168 62 Bromma

08 428 719 59

https://www.planetenmontessori.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Montessoriförskolan Planeten ligger i Bromma, med en gård och utelekplats får barnen friheten att utveckla sina kunskaper öppet och med få begränsningar.

Förskolan har utbildade montessorilärare, förskollärare och barnskötare, med 12 anställda på 50 barn delas förskolan in i  tre avdelningar baserat på ålder. 

Vi erbjuder även vegetarisk, ekologisk och special kost på Planeten.

Karta

Världen börjar med barnen.