Montessoriförskolan Liten och stor

Stopvägen 37
168 35 Bromma

08-704 19 45

https://www.litenochstor.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Personalkooperativet Liten och Stor i Bromma har sedan 1991 bedrivit barnomsorg enligt montessoripedagogiken. Sedan 1999 finns vi på Stopvägen i Bromma, där vi hyr två plan i ett hyreshus.

Vår förskola är liten - vi har ca 27 barn i åldrarna 1 till 6 år inskrivna hos oss. Verksamheten är uppdelad i en småbarnsdel (1 till 3 år) och en för de större barnen (3 till 6 år)

Karta

Världen börjar med barnen.