Skogshyddans Montessoriförskola

Hunduddsvägen 31
115 25 Stockholm

073-396 11 50

https://skogshyddansmontessori.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan ligger på Djurgården mellan Kaknäs ängar och beteshagar på ena sida och Hunduddsvägen på den andra, en knapp kilometer från Kaknästornet. Förskolan disponerar två byggnader i en gårdsmiljö med sekelskiftsrenoverade hus med ursprung från 1890-talet.

Här finns plats för 31 barn. De mindre barnen går i Lillhyddan och de större i Storhyddan. Storhyddan totalrenoverades under 2017 och specialanpassades då för förskoleverksamhet med montessoriinriktning.

Karta

Världen börjar med barnen.