Barnens Montessori Akademi - Bergshamra CMV

Carl Malmstens väg 10
170 73 Solna

0739 471 404

https://bma.nu/vara-forskolor/bma-solna/bergshamra-carl-malmstensvag/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan är belägen i Bergshamra, Solna med närhet till naturen. Förskolan består av 1 småbarnsgrupp 1-2,5 år och två grupper med äldre barn 3-5 år.

Montessoiförskolan erbjuder ämnesområden som matematik, språk, biologi, geografi, historia, praktiskt och sensoriskt arbete på ett spännande och konkret sätt. Även konst, skapande, sång och musik, fri lek och utomhusvistelse.

Karta

Världen börjar med barnen.