Montessoriförskolan Tigerungen

Lavettvägen 24
174 59 Sundbyberg

08 - 733 45 97

http://www.tigerungen.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Montessoriförskolan Tigerungen är en ekonomisk förening och drivs som ett personalkooperativ i Montessoripedagogikens anda. Tigerungen startades i nuvarande form sommaren 2007.

Tigerungen har två avdelningar. En mini-Montessoriavdelning (Kastanjen) , där barnen kan börja när de är omkring ett(1) år. På stora avdelningen (Eken) börjar barnen under det år de fyller tre(3) år.

Karta

Världen börjar med barnen.