Nyckelskolan

Ekensbergsgatan 34
152 43 Södertälje

08-550 61510

http://www.knippan.se/sv/nyckelskolan_.aspx

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Den Maria Montessory inspirerade grundskolan har årskurs F-9 och för närvarande (2011) cirka 220 elever. På skolan har elever och pedagoger en hög kännedom om de mål som finns i varje ämne och vi arbetar med att stärka medvetenheten bl.a. genom att kontinuerligt stämma av vid varje avslutat projekt, basämnesveckor och de mål eleven haft. Dessa utvärderingar skickas också hem till föräldrarna.

Vi har också en individuell utvecklingscirkel (solen) för varje elev; för att kunna följa elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Utvecklingscirkeln använder vi som underlag för att informera elev och föräldrar vid våra utvecklingssamtal (IUP)

Karta

Världen börjar med barnen.