Montessori Mondial Kungsholmen

Konradsbergsgatan 24
112 59 Stockholm

0705 48 48 08

https://montessorimondial.se/kungsholmen/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Montessori Mondial Kungsholmen är en grundskola med internationell inriktning där det pedagogiska arbetet vilar på Maria Montessoris filosofi.

Karta

Världen börjar med barnen.