Montessoriförskolan Klinten

Fornuddsvägen 1
135 52 Tyresö

08-798 53 15

http://www.klinten.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Montessoriförskolan Klinten bildades 1993 av en grupp engagerade föräldrar bosatta i Tyresö, med ett gemensamt intresse för Maria Montessoris pedagogik.

Klinten består av två avdelningar. Blåklinten, med 9 barn i åldern 1,5 till 3 år och Rödklinten med 19 barn i åldern 3 till 6 år.

Karta

Världen börjar med barnen.