Rydbo Friskola

Ådalsvägen 1
184 94 Åkersberga

0703-245485

http://www.rydbofriskola.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Vi har idag klasser från F-klass till årskurs 5 men avser utöka till årskurs 6. Klasserna är åldersblandade och indelade i tre grupper: F-klass, Årskurs 1 och 2 samt Årskurs 3, 4 och 5. I varje grupp finns 2-3 vuxna. Alla våra lärare är behöriga.

Totalt finns cirka 100 barn på skolan och förskolan.

Karta

Världen börjar med barnen.