Frestaskolan

Älvhagsvägen 15
194 53 Upplands Väsby

010-139 88 30

https://www.magnetica.se/grundskolor/frestaskolan

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Skolan "mitt i byn" för elever F-5 arbetar med inspiration av Montessori. Alla skolans elever och pedagoger är indelade i arbetslag. Arbetslaget ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen.

Vintergatan är Frestaskolans Montessoriklasser. I våra klasser arbetar vi åldersintegrerat F-1 och 2-3 och 4-5. Barnen ges möjlighet att utvecklas och lära i sin egen takt inom ramen för Lgr 11.

Karta

Världen börjar med barnen.