Kotten Montessoriförskola

Segersjövägen 29
147 61 Uttran

08-530 313 80

http://www.bomo.nu/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Botkyrka intresseförening för Montessoripedagogik, BoMo bildades i juni 1986 av Montessoriintresserade föräldrar i Botkyrka kommun. Under åren har intresset för Montessoripedagogiken spridits inom kommunen och intresserade föräldrar har bildat egna föreningar och startat förskolor i egen regi.

För dig som förälder innebär föräldrakooperativsformen delaktighet i  verksamheten och  goda möjligheter till insyn och engagemang i ditt barns vardag.

Karta

Världen börjar med barnen.