AB C:s Förskolor Margaretelund

Stenåsagränd 7 A-D
187 76 Täby

08-510 108 60

https://tpforskolor.se/margretelunds-forskola/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Margretelund är en förskola med fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av fyra huskroppar som är sammankopplade med varandra. Det finns många små rum i husen. Dessa används till olika aktiviteter och möjliggör att barnen kan dela upp sig i mindre grupper lite ostört. På varje avdelning finns dockhörna, klosshyllor, bygghörnor etc, det finns dessutom utrymmen för skapande aktiviteter.

Förskolan är belägen vid en återvändsgata i ett villaområde. Det är alldeles intill en park och ingen genomfartstrafik. Förskolan omges av en mycket fin och funktionell gård i söderläge. På tomten finns ett litet skogsparti och det bl a finns möjligheter för pulkaåkning vintertid. Det är lätt att överblicka gården, då tomten är omgärdad med staket och grindar till främre delen av huset.

Karta

Världen börjar med barnen.