Nyponets Montessoriförskola

Bylegårdsvägen 45
187 73 Täby

08-51010386

https://olympica.se/taby/taby-kyrkby/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Barngruppen består av högst 15 barn i en ålders-integrerad grupp av barn 1-5 år. Våra rymliga och ljusa lokaler ger oss stora möjligheter till varierande aktiviteter, som tex dans, gymnastik och andra grovmotoriska övningar. Vi har en stor härlig gård med gräsmatta, träd och stor sandlåda.

På gården finns även en fin klätterställning samt gungor. I nära anslutning till gården finns en härligt liten skogsdunge, som inbjuder till lek och naturstudier. Vi gör ofta besök på biblioteket och åker till museer.

Karta

Världen börjar med barnen.