Gläntans Montessoriförskola

Ättehagsvägen 30-32
183 65 Täby

08-732 41 65

https://www.taby.se/verksamhetswebbar/barn-och-utbildning/gribbylund-oppna-forskola/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Vi ligger naturnära med skogen som granne och Rönningesjön inom gångavstånd. Vi har en väl anpassad gård för lek och för att kunna bedriva Montessori utomhus.

Vi har en åldersintegrerad barngrupp med barn mellan ett och fem år. Vi värnar små barngrupper och är i dag 13 barn på förskolan. De yngre barnen har tillfälle varje dag att vara i en liten grupp med verksamhet speciellt anpassad för små barn.

Karta

Världen börjar med barnen.