Montessoriförskolan Timotej

Elgentorpsvägen 12
146 30 Tullinge

08-778 43 57

http://www.timotej.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Timotej är en Montessoriförskola för barn mellan 1-6 år och är belägen i närheten av Tullinge centrum.

Här finns plats för ca 38 barn uppdelat på två avdelningar, småbarnsavdelningen smultronet och syskonavdelningen jordgubben. Smultronet tar emot barn mellan ca 1 till 3 år och jordgubben barn i åldrarna 3 till 6 år.

Karta

Världen börjar med barnen.