Spiraskolan

Eskadervägen 4-10
183 54 Täby

08-586 40 900

https://spiraskolan.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Spiraskolan (tidigare Nya Tidens Montessoriskola) är en grundskola för åk F-9 i Näsby Park centrum, Täby. Skolan har funnits sedan 2000 och har idag 280 elever och 52 medarbetare.

Spiraskolan är inspirerad av Maria Montessoris förhållningssätt som präglas av insikt om att alla barn lär sig på olika sätt och att skolan därför bör vara utformad utifrån varje barns förutsättningar, intressen och inneboende drivkrafter.

Karta

Världen börjar med barnen.