Norrmalmsskolan

Lillbrogatan 22
941 33 Piteå

0911-696669

http://www.pitea.se/sv/du-och-din-kommun/Forskola-och-skola/Vara-enheter/Centrala-omradet/Skolor-i-omradet/Norrmalmskolan/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Här på Norrmalmsskolan går elever från förskoleklass till år 6 samt ett Montessorispår f-6. Vi är cirka 340 elever och 35 personal.

Montessorispåret finns som ett eget spår i Norrmalmskolans tidigarestadium och är från förskoleklass upp till åk 5. I vårt spår jobbar lärare förskollärare och fritidspedagoger tillsammans som ett arbetslag. Till montessoriklassen är även ett fritidshem knutet. Där går de montessoribarn som behöver barnomsorg.

Karta

Världen börjar med barnen.