Umeå Montessoriskola

Sufflörgränd 14
903 64 Umeå

0730-92 50 30

http://www.umeamontessoriskola.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Umeå Montessoriskola är en friskola som arbetar enligt montessoripedagogiken. Den är öppen för alla och godkänd av skolverket. Skolan startade hösten 2000 och är helt avgiftsfri. Kommunens maxtaxa gäller för vår fritidsverksamhet.

Idag har Umeå Montessoriskola ca 70 elever. Klasserna är åldersblandade, Förskoleklass- åk 3 och åk 4-6.  Vi har samlad skoldag och fritidsverksamhet. Umeå Montessoriskola har rymliga och trivsamma lokaler på Umedalsområdet med närhet till naturen och vår skolskog. Vi har tillgång till skolbibliotek ,slöjdlokaler och idrottshallar i närområdet.

Karta

Världen börjar med barnen.