8595 views
Film som visar och förklarar hur de yngre barnen arbetar med matematik inom Montessoripedagogiken.

Världen börjar med barnen.