Samlade citat av Maria Montessori.

Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva.

Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken.

Världen börjar med barnen.

Min vision för framtiden är inte längre av människor som tar tentamen och fortsätter på den certifieringen från högstadiet till universitet, men istället av individer som passerar från ett stadie av självständighet till ett högre, genom deras egen aktivitet, genom deras egna ansträngningar med vilja, som utgör den inre evolutionen av individen.

Vetenskaplig observation har etablerat att utbildning inte är vad läraren ger; utbildning är den naturliga processen som utförs spontant av den mänskliga individen, och som inte uppnås genom att lyssna på ord utan genom erfarenheter av den omgivande världen.

Lärarens uppgift blir att förbereda en serie av motiv för kulturella aktiviteter, spridda över en särskilt förberedd miljö, och sedan hålla sig ifrån påträngande inblandning.

Mänskliga lärare kan bara stöjda det stora arbete som utförs, såsom tjänaren hjälper mästaren.

Genom att handla så, blir de vittne till utbredningen av den mänskliga själen och till framväxandet av en ny människa som inte blir ett offer för händelserna, men som istället har en klarhet i sin syn till att styra och skapa framtiden för det mänskliga samhället.

Världen börjar med barnen.