Det har gjorts en del studier av Montessoripedagogiken, bland annat i form av projektarbeten och examensarbeten på olika utbildningar. Här följer några av dessa som vi har funnit vid olika efterforskningar.

Möjligheter och begränsningar: Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken
(av Per Gynther, Avhandling, Stockholms universitet, 2016)

Var finns leken i montessoripedagogiken? - En tolkning av Maria Montessoris lekbegrepp
(av Yvonne Gunnarsson, Självständigt arbete, Magisterprogram i didaktik, Stockholms universitet, 2016)

Nyfikenhet i skolans värld - Vad elever i montessoriklass beskriver som lustfyllt lärandeVad elever i montessoriklass beskriver som lustfyllt lärande
(av Mari Smeds, Självständigt arbete, Magisterprogram i didaktik, Stockholms universitet, 2014)

Jakten på det goda lärandet - Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik
(av Malin Bergsland och Manuel Tenser, Examensarbete, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens Högskola, 2010)

Montessorielever i grundskolan - Hur går det för dem på gymnasiet?
(av Kristina Boo, Projektarbete, Internationella programmet, Hässleholms Tekniska Skola, 2009)

Valet Montessori - Några föräldrar och pedagogers olika perspektiv
(av Jonna Hedqvist, Examensarbete, Institutionen Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle, 2008)

Två praktikers syn på lusten att lära - Med fokus på matematik i förskoleklass
(av Erika Klingemo, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, 2007)

Montessoripedagogiken i praktiken - En studie i frekvens av arbetspass
(av Anne-Sofie Anderstedt, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, 2007)

Världen börjar med barnen.