Det har gjorts en del studier av Montessoripedagogiken, bland annat i form av projektarbeten och examensarbeten på olika utbildningar. Här följer några av dessa som vi har funnit vid olika efterforskningar.

Montessorielever i grundskolan - Hur går det för dem på gymnasiet?
(av Kristina Boo, Projektarbete, Internationella programmet, Hässleholms Tekniska Skola, 2009)

Jakten på det goda lärandet - Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik
(av Malin Bergsland och Manuel Tenser, Examensarbete, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens Högskola, 2010)

Valet Montessori - Några föräldrar och pedagogers olika perspektiv
(av Jonna Hedqvist, Examensarbete, Institutionen Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle, 2008)