1897

Maria Montessori börjar formulera sin filosofi och sina metoder genom att studera pedagogik på Universitet i Rom och läsa utbildningsteori skriven under de föregående 200 åren.

1907 

Maria Montessori startar sin första skola, Casa de Bambini, i ett slumoråde i Rom.

1908

Ytterligare fyra Casa de Bambini startas, 3 i Rom och en i Milano.

1909

Maria Montessori håller den första utbildningen för dem som vill arbeta enligt hennes pedagogik och ger ut sin första bok "The Montessori Method".

1913

Maria Montessori håller den första internationella Montessoriträningen med deltagare från flera länder i Europa, Australien, Sydafrika, Indien, Kina, Filippinerna, USA och Kanada. I USA finns det vid årets slut närmare 100 Montessoriskolor.

1929

Maria Montessori grundar AMI, Association Montessori Internationale, för att strukturera sitt arbete och för att säkerställa att det lever vidare efter hennes egen död. Samma år hålls den första internationella Montessorikongressen, i Helsingör i Danmark.

1949 

Maria Montessori nomineras till Nobels Fredspris (vilket även sker 1950 och 1951).

1950 

Maria Montessori besöker Sverige för första gången och genomför en föreläsningsturné.

1951

Den nionde internationella Montessorikongressen hålls i London.

1952

Maria Montessori dör, 81 år gammal.

1959

Efter att Montessoripedagogikens popularitet minskat i USA finns det vid den här tiden bara en handfull skolor kvar där.

1960

Svenska Montessoriförbundet bildas. Förbundets uppgift är att som gemensamt organ för Sveriges montessoriföreningar verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige.

1969 

AMI stödjer Nancy McCormick Rambusch i organiserandet av Montessoripedagogiken i USA. Hon grundar senare American Montessori Society och lägger grunden till de tusentals Montessoriskolor som idag finns i USA.

1970

Under 1970-talet ökar intresset för Montessoripedagogiken kraftigt runt om i världen.

1982 

Maria Montessoris son, Mario, som drivit utvecklingen av Montessori vidare, dör.

1994

Svenska Montessoriförbundet inrättar ett system för auktorisation av landets montessoriförskolor och skolor.

2010

I Sverige finns över 250 lokala Montessoriföreningar.

2011

Idag finns det uppskattningsvis 20000 skolor som använder Montessoripedagogiken världen över (Källa: NAMTA).

Världen börjar med barnen.