Gluntens Montessoriskola

Ekeby Bruk 10A
752 63 Uppsala

018-560 869

http://www.glunten.com/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Gluntens Montessoriskola har drivits av oss föräldrar i form av en politiskt och religiöst obunden ekonomisk förening sedan 1991. Vi känner ett gemensamt ansvar för skolan och genom att ta på oss olika arbetsuppgifter, t.ex. städning, reparationer, gårdsskötsel och IT-support, bidrar vi till att frigöra resurer för den pedagogiska verksamheten.

Gluntens Montessoriskola samarbetar med Friends för en skola där barn och ungdomar växter upp i trygghet och jämlikhet.

Karta

Världen börjar med barnen.