Nybro Montessori

Tallgårdsvägen hus 3, 382 36 Nybro

0481-160 06

http://www.nybromontessori.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

På förskolan tar vi emot barn i åldrarna 1-5 år. Vi prioriterar små barngrupper med hög personaltäthet. Den speciellt förberedda miljön med inredd ateljé inspirerar barnet att välja sysselsättning. Närheten till Tallgårdens härliga natur utnyttjar vi för att barnen ska få uppleva hur viktigt det är att vara aktsam om det som lever, såväl växter som djur. Allt knyts samman; pedagogernas medvetna val av temaarbete och barnens upptäckarglädje.

Skolan med fritidsverksamhet, öppen för alla elever, har plats för ca 60 barn. All utbildning är kostnadsfri. Vi följer samma läroplan och lagar som andra skolor, har eget kök och egen skolhälsovård.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök