Nova Montessoriskola, Lill-Nova

Linimentsvägen 5, 434 32 Kungsbacka

0300-33470

http://www.montenova.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Lill-Nova är den vardagliga benämningen på Nova Montessoriskola F – 5 som ligger i Signeskulle. På Lill-Nova går våra förskole- och skolbarn i åldrarna 3 – 11år.  Förskolebarnen (3 – 5 år) går i Solen eller Månen.  Skolbarnen går i åldersblandade klasser om ca 20 elever per klass.

Nova Montessoriskola startade hösten 1999 i tillfälliga lokaler på Verkstadsgatan med två lågstadieklasser och en mellanstadieklass om tillsammans 60 elever. Höstterminen 2000 flyttade 40 förskolebarn och 115 skolelever samt personal in i vår nybyggda skolbyggnad i Signeskulle.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.