Nova Montessoriskola, Lill-Nova

Linimentsvägen 5, 434 32 Kungsbacka

0300-33470

http://www.montenova.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Lill-Nova är den vardagliga benämningen på Nova Montessoriskola F – 5 som ligger i Signeskulle. På Lill-Nova går våra förskole- och skolbarn i åldrarna 3 – 11år.  Förskolebarnen (3 – 5 år) går i Solen eller Månen.  Skolbarnen går i åldersblandade klasser om ca 20 elever per klass.

Nova Montessoriskola startade hösten 1999 i tillfälliga lokaler på Verkstadsgatan med två lågstadieklasser och en mellanstadieklass om tillsammans 60 elever. Höstterminen 2000 flyttade 40 förskolebarn och 115 skolelever samt personal in i vår nybyggda skolbyggnad i Signeskulle.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök