Sunnanängs Montessoriskola

Sunnadalsvägen 3, 371 44 Karlskrona

0455-303731

http://www.karlskrona.se/sv/Grundskolor/Sunnadalskolan/Om-skolan1/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Sunnanängs Montessoriskola är en Montessoriavdelning inom Sunnadalsskolan med årskurs F-5. 

 

Sunnadalskolan ligger i utkanten av Karlskrona omgiven av bostadsområdena Kungsmarken, Marieberg, Mariedal och Backabo. Eleverna kommer från ett fyrtiotal olika länder.

Karta