Montessoriskolan Villa Darjeeling

Viktoriagatan 17, 411 25 Göteborg

031-774 19 66

http://www.villadarjeeling.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Montessoriskolan Villa Darjeeling är en föräldradriven friskola i centrala Göteborg. Skolan startade hösten 1992 och är belägen i ett vackert äldre hus vars namn kommit att bli vår skolas. Skolan består av låg- och mellanstadieklass, fritidshem samt förskola. Sammanlagt går här cirka 90 barn i åldrarna 1,5–12 år.

 

Huset Villa Darjeeling byggdes 1912 åt Dispaschör Conrad Martin Pineus. Till huset hör också en delvis vildvuxen trädgård som nyttjas flitigt både för barnens lek och för pedagogisk verksamhet med inriktning på naturkunskap och miljövård.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök