Färe Montessoriskola

Bygatan, 289 71 Sibbhult

044-491 42

http://www.fare.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Färe Montessoriskola är en fristående 1 – 9(10) skola för elever i grundskola och grundsärskola. Skolan drivs av Skolföreningen VÄXTHUSET ek för – ett personalkooperativ, vars samtliga medlemmar arbetar i den dagliga verksamheten. Vår verksamhetsidé är att driva en skola där alla är någon och olikheten ses som en tillgång.

Skolan startade 1996 med 66 elever. Idag rymmer skolan 160 elever från fem olika kommuner. Sedan år 2008 finns här också en förskoleklass. 

Karta