Svalövs Montessoriskola

Onsjövägen 11, 268 31 Svalöv

0418-663500

http://svalovsmontessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

6 klasser, i snitt 12 elever per lärare. Flera ingångar, kapprum och fantastisk utemiljö.

Undervisningen på Onsjöskolan är såväl åldersintegrerad som åldershomogen, och optimerad efter uppgifternas utformning. Det betyder konkret att några ämnen undervisas enskilt, och merparten av ämnena undervisas i ämnesövergripande teman. I framförallt de högre årskurserna är undervisningen mer ämneshomogen.

Karta