Segeltorpsskolan

Chronas väg 12, 141 71 Segeltorp

08-535 330 20

http://grundskolor.huddinge.se/segeltorpsskolan/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Segeltorpsskolan är en skola som omfattar förskoleklass upp till årskurs nio. Vi har cirka 830 elever. Upp till årskurs sex kan du som elev välja mellan årskursblandad undervisning eller undervisning i en årskurs.

I de yngre åldrarna arbetar vi i arbetslag med Montessoriinriktning, åldershomogen- eller åldersintegrerad undervisning för att ge eleverna större möjligheter att utvecklas.

Karta