Montessoriförskolan 88:an

Skytteliden 1, 281 36 Hässleholm

0451-26 74 71

http://www.hassleholm.se/2537

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Utöver montessorimaterialet använder vi oss av rim och ramsor, lekar, sånger och sagor. Vi tar tillvara på och lyfter pedagogiken i vardags- och rutinsituationer som det finns gott om på förskolan. Dessa situationer lämpar sig väl för både språk- och matematikinlärning.

En viktig stund på dagen är när vi har samling. Då sjunger vi alltid. Vi har upprop och pratar mycket. Här lär vi oss att lyssna på andra och att själv prata inför kamrater. Vi leker lekar tillsammans och pratar om aktuella saker. Oftast innefattar det också en liten sagostund. Ibland går vi på teatrar och musicals. Att gå i skogen tycker vi också är härligt. Vi har då alltid med oss massor från skogen som vi kan lägga i vår naturruta i arbetsrummet.

Karta