Barsebäcks Montessori

Löddevägen 2, 246 57 Barsebäck

046-77 61 59

http://www.barsebacks-montessori.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Idag går 95 barn i förskolan. På våra småbarnsavdelningar, Elefanten och Lejonet, går barn mellan ett och tre år. De äldre barnen, mellan tre och fem år, går på Flodhästen, Giraffen och Zebran.

Från höstterminen 2011 går 170 elever i grundskolan, från förskoleklass till årskurs nio. Vi vill växa i lagom takt och tar in elever underifrån. Vi fyller successivt på tills klasserna är fyllda med maximalt 220 elever.

Karta