Bladins Montessoriförskola

Geijersgatan 12 A, 216 18 Limhamn

040-15 68 66

http://www.bladins.se/Svenska/Montessorif%C3%B6rskola.aspx

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan är en del av Bladins Skola och vi har en avdelning med 25 barn. Våra öppettider är mellan kl.8.00 - kl. 17.00.
Förskolan är belägen på Limhamn. Det är ett lugnt område nära havet och förskolan omges av små hus och mycket grönska. Barnen kan leka fritt på vår egen gård.

"

Karta