Grantomta Montessoriskola

Viks skolväg 13
139 35 Värmdö

08-570 177 01

http://www.grantomta.se

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

År 1990 bildades Värmdö montessoriförening, av entusiastiska och engagerade föräldrar som startar en enavdelnings montessoriförskola i Haghulta.

I dag har Grantomtaskolan 7 förskoleavdelningar med 110 barn och 7 klasser från 6 år t.o.m årskurs 5 med drygt 130 barn. Från att ha varit ett renodlat föräldrarkoperativ under första hälften av 90-talet, drivs Grantomta i dag av stiftelsens styrelse, som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Karta

Världen börjar med barnen.