Rudboda Montessoriförskola

Lojovägen 18, 181 47 Lidingö

08-765 45 31

http://www.rudboda.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan har en småbarnsgrupp på avdelningen Stjärnan, med 11 barn i åldrarna 1-3 år. På avdelningen Solen går 18 barn som är 3-6 år. Vi har en miljö och verksamhet som är idealisk för syskon eftersom delar av verksamheten drivs gemensamt mellan avdelningarna. Barnen tas om hand av våra sju fantastiska och engagerade pedagoger.

Vi finns på centrala Lidingö och drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan följer kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet och kombinerar montessoripedagogik med mycket utevistelse.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök