Uppsala Montessori

Djäknegatan 29, 754 25 Uppsala

018-24 12 90

http://www.uppsalamontessori.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Hos oss kan barnet börja i förskolan som ettåring och fortsätta ända upp till sjätte klass utan att behöva byta skolbyggnad och kamrater. Under dessa 12 år får hon en bred utbildning av hög kvalitet i en trygg miljö. Uppsala Montessori har funnits som förskola sedan 1994 och som grundskola sedan 1998.

Vi håller till i centrala Uppsala i ljusa luftiga och ändamålsenliga lokaler. Vi är en liten skola; 200 elever och 30 vuxna. Varje barn är bekant för varje vuxen vilket gör att övergångar mellan stadierna blir lugna och odramatiska. Den pedagogiska verksamheten startar i småbarnsavdelningen fortsätter i förskolan och följs upp och fördjupas i grundskolan.

"

Karta