Uppsala Montessori

Djäknegatan 29, 754 25 Uppsala

018-24 12 90

http://www.uppsalamontessori.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Hos oss kan barnet börja i förskolan som ettåring och fortsätta ända upp till sjätte klass utan att behöva byta skolbyggnad och kamrater. Under dessa 12 år får hon en bred utbildning av hög kvalitet i en trygg miljö. Uppsala Montessori har funnits som förskola sedan 1994 och som grundskola sedan 1998.

Vi håller till i centrala Uppsala i ljusa luftiga och ändamålsenliga lokaler. Vi är en liten skola; 200 elever och 30 vuxna. Varje barn är bekant för varje vuxen vilket gör att övergångar mellan stadierna blir lugna och odramatiska. Den pedagogiska verksamheten startar i småbarnsavdelningen fortsätter i förskolan och följs upp och fördjupas i grundskolan.

"

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.