Göteborgs Högre Samskola - Förskola

Föreningsgatan 19
411 27 Göteborg

031 - 63 19 92

https://www.samskolan.se/forskolan/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Göteborgs Högre Samskola erbjuder förskola till barn som är mellan 1 och 5 år gamla. Barnen är uppdelade i förskolans olika grupper, beroende på hur gamla de är.

Förskolan har idag ca 70 platser som är fördelade på fyra olika grupper benämnda Björken, Eken, Lönnen och Kastanjen. Björken är vår grupp för de allra yngsta barnen i åldrarna 1­-3 år. Där går det cirka 15 barn med sina tre lärare. Eken och Lönnen är våra förskolegrupper för barn mellan 2­-5 år respektive 3­-5 år. Grupperna har vardera cirka 16 barn och tre lärare. Kastanjen är vår förskolegrupp för barn mellan 4-­5 år. Gruppen har cirka 24 barn och fyra lärare.

Karta

Världen börjar med barnen.