Albatross Montessoriskola

Vasavägen 74, 181 41 Lidingö

08-765 37 07

http://www.albatross-montessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Albatross Montessoriskola är en föräldradriven skola. Som förälder deltar du aktivt i skolan med olika arbetsuppgifter, allt ifrån städning till styrelseuppdrag.

Skolan har anställd idrottslärare. Idrotten hålls i Hersby skolas och i brandstationens idrottssalar, samt utomhus. Slöjdundervisningen för skolår 3-5 bedrivs i Larsbergs och Skärsätra skolors slöjdsalar. Till skolan hör också specialtjänster såsom: speciallärare, talpedagog, skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök