Albatross Montessoriskola

Vasavägen 74, 181 41 Lidingö

08-765 37 07

http://www.albatross-montessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Albatross Montessoriskola är en föräldradriven skola. Som förälder deltar du aktivt i skolan med olika arbetsuppgifter, allt ifrån städning till styrelseuppdrag.

Skolan har anställd idrottslärare. Idrotten hålls i Hersby skolas och i brandstationens idrottssalar, samt utomhus. Slöjdundervisningen för skolår 3-5 bedrivs i Larsbergs och Skärsätra skolors slöjdsalar. Till skolan hör också specialtjänster såsom: speciallärare, talpedagog, skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.