Vasastans Montessoriskola

Hälsingegatan 23-25, 113 31 Stockholm

08-728 20 20

http://www.vasastansmontessoriskola.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium

Beskrivning

Vi driver förskola, skola och fritidsverksamhet med montessoripedagogiken som grund.

De tre delarna samarbetar naturligt i ljusa och funktionella lokaler.

Karta