Rydbo Friskola

Ådalsvägen 1, 184 94 Åkersberga

08-732 91 77

http://www.rydbofriskola.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Vi har idag klasser från F-klass till årskurs 5 men avser utöka till årskurs 6. Klasserna är åldersblandade och indelade i tre grupper: F-klass, Årskurs 1 och 2 samt Årskurs 3, 4 och 5. I varje grupp finns 2-3 vuxna. Alla våra lärare är behöriga.

Totalt finns cirka 100 barn på skolan och förskolan.

Karta

Annons:

Handledning online för chefer och ledare

Delta i handledning för chefer och ledare med Markus Amanto och Ann Bergman.

Läs mer och ansök