Rydbo Friskola

Ådalsvägen 1, 184 94 Åkersberga

08-732 91 77

http://www.rydbofriskola.se/

Typ av skola

Förskola, Förskoleklass, Lågstadium, Mellanstadium

Beskrivning

Vi har idag klasser från F-klass till årskurs 5 men avser utöka till årskurs 6. Klasserna är åldersblandade och indelade i tre grupper: F-klass, Årskurs 1 och 2 samt Årskurs 3, 4 och 5. I varje grupp finns 2-3 vuxna. Alla våra lärare är behöriga.

Totalt finns cirka 100 barn på skolan och förskolan.

Karta

 
 
 

Vill du få gratis ledarskapstips? Som en del av sin passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar Markus Amanto varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips.